Start

eEconic.

In charge for a new era.

Städerna växer. Det gör även kraven på mobilitet, logistik, miljö och livskvalitet. Vårt svar på det är ett nyttofordon som uppfyller dessa krav. Som är kraftfullt och effektivt samtidigt som det ökar säkerheten för alla trafikanter. Och med sin lokalt utsläppsfria och tysta drift levererar det hållbara lösningar för den ökande miljöpåverkan i storstadsområdena.

För rena och säkra städer.

Fordonskonceptet för eEconic förenar
miljöskydd och trafiksäkerhet.

Fordonskoncept

Utvecklad för framtiden redan från början.

eEconic för vidare det framgångsrika Econic-konceptet med DirectVision-förarhytt.

Fokusera på alla trafikanters säkerhet och skapa en ergonomisk arbetsmiljö för förare och arbetslag: Det ligger i Econics gener. Med sin eldrift är eEconic en konsekvent vidareutveckling av den effektiva och miljövänliga lastbilen för dagens och morgondagens stad.

Produktdesigner i 3D.

Upptäck eEconic i 3D.

I 3D-produktdesignern kan du sätta ihop din favoritprodukt från ett brett utbud av möjliga utrustnings- och fordonsvarianter. Ta en titt in i förarhytten och se konceptfördelarna med eEconic med egna ögon.

Öppna 3D-produktdesigner

3

Batteripaketen lagrar energi i eEconic.

t.o.m. 160 kW

eEconic bemästrar laddeffekten.

75 min.

tar laddningen av eEconic från 20 till 80 % vid en vanlig likströms snabbladdstolpe med 400 A laddström, ungefär.*

* eEconic kan laddas med upp till 160 kW: De tre batteripaketen behöver lite mer än en timme för att laddas från 20 till 80 % vid en vanlig liktröms snabbladdningsstation med 400 A laddström, baserat på internt fastställda erfarenhetsvärden och under optimala förhållanden, bland annat en omgivningstemperatur på 20 °C.

Värden som övertygar.

Det gör eEconic säker:

 • Låg sätesposition
 • Panoramaglas
 • Helglasad vikdörr på passagerarsidan
 • Intelligenta system för säkerhetsassistans
 • Lågt in- och utsteg
 • Enkel genomgång
 • Automatisk och manuell nödavstängning

Det gör eEconic effektiv:

 • Low Entry-koncept
 • Lågt in- och utsteg
 • Enkel genomgång
 • Smidig
 • Lättmanövrerad
 • Direktsikt
 • Nästan alla typiska rutter för sophämtning vid enskiftsarbete möjliga på en batteriladdning
 • Hög verkningsgrad i drivsystemet
 • Enkel påbyggnad

Det gör eEconic ergonomisk:

 • Förarhytt med DirectVision
 • Framruta med Thermocontrol
 • Low Entry-koncept
 • Lågt in- och utsteg
 • Enkel genomgång
 • Bekväm ståhöjd
 • Intuitiv manövrering via multimediaförarplatsen

Det gör eEconic miljövänlig:

 • Lokalt CO2-neutral
 • Låg bullernivå

Det gör eEconic integrerad:

 • Omfattande rådgivningsstrategi för total ägandekostnad, finansiering och uppbyggnad av laddinfrastruktur

Det gör eEconic säker:

 • Låg sätesposition
 • Panoramaglas
 • Helglasad vikdörr på passagerarsidan
 • Intelligenta system för säkerhetsassistans
 • Lågt in- och utsteg
 • Enkel genomgång
 • Automatisk och manuell nödavstängning

Det gör eEconic effektiv:

 • Low Entry-koncept
 • Lågt in- och utsteg
 • Enkel genomgång
 • Smidig
 • Lättmanövrerad
 • Direktsikt
 • Nästan alla typiska rutter för sophämtning vid enskiftsarbete möjliga på en batteriladdning
 • Hög verkningsgrad i drivsystemet
 • Enkel påbyggnad

Det gör eEconic ergonomisk:

 • Förarhytt med DirectVision
 • Framruta med Thermocontrol
 • Low Entry-koncept
 • Lågt in- och utsteg
 • Enkel genomgång
 • Bekväm ståhöjd
 • Intuitiv manövrering via multimediaförarplatsen

Det gör eEconic miljövänlig:

 • Lokalt CO2-neutral
 • Låg bullernivå

Det gör eEconic integrerad:

 • Omfattande rådgivningsstrategi för total ägandekostnad, finansiering och uppbyggnad av laddinfrastruktur

Utvecklad för staden.

Liv och rörelse, korta avstånd och god försörjning: Många väljer medvetet att leva i staden. Men med fördelarna kommer en baksida. Buller och utsläpp belastar boende och arbetare på många platser. Det vill vi ändra på. Elmobilitet är lösningen.

Elektrifieringen av stadstrafiken är inte bara nödvändig, utan även meningsfull. Den ger perfekta förutsättningar för införande och användning av elbilar. Särskilt i stadstrafik med stop-and-go-körning visar elbilen sina styrkor. Elmotorer har inte bara mycket bra dynamik vid start, utan återvinner energi genom regenerering vid bromsning.

Laddad av stop-and-go.

Energin som krävs för att accelerera bilar eller lastbilar omvandlas vid klassisk förbränningsdrift genom inbromsning till värmeenergi, vilken sedan sprids till ingen nytta i omgivningen. Elbilar kan återvinna en del av denna rörelseenergi genom så kallad regenerering och mata in den i batteriet – nämligen vid bromsning. Denna energi finns då åter tillgänglig för drivning vid nästa accelerationsprocess.

Denna typ av energiåtervinning bygger på generatorprincipen. Det innebär att den kinetiska energi som frigörs vid bromsning omvandlas till elektrisk energi genom elektromagnetisk induktion – ungefär som i en cykeldynamo.

Positiv bieffekt: Genom generatorisk bromsning belastas elbilarnas bromsar mindre än de som används med förbränningsmotorer. Det skonar bromsarna och skapar mindre skadligt bromsdamm.

Fler videoklipp om Econic:
 1. News abonnieren
 2. Facebook
 3. Instagram
 4. LinkedIn
 5. YouTube
Mindre buller.

Trafikbullret belastar och kan till och med skada öronen på lång sikt. I högljudda storstäder världen över åldras hörselsinnet med i genomsnitt 10–15 år.* En elbil orsakar inget motorbuller. Särskilt nyttofordon som startar och bromsar ofta kan med helelektrisk drivning bidra till betydligt lägre bullernivåer.

* Källa: mimi.io Hörindex, 2017

Minskning av koldioxidutsläppen.

Utsläpp av klimatgas, till exempel koldioxid i avgaser, har en tydligt negativ inverkan på hälsa och miljö. Fördelen med e-mobilitet: Ett elfordon orsakar inga motsvarande utsläpp på gatorna, vilket minskar belastningen i ett storstadsområde. Men energiproduktionen är också viktig. Med 100 procent förnybara energikällor kan bilen köras nästan klimatneutralt.*

* Källa: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, bmu.de, 2020

Webbkonfigurator.

Upptäck eEconic i 3D.

I webbkonfiguratorn kan du sätta ihop din favoritprodukt från ett brett utbud av möjliga utrustnings- och fordonsvarianter. Ta en 360-graders titt in i hytten och se själv konceptfördelarna med eEconic.

Öppna webbkonfiguratorn

Fördelar i stadstrafik.

eEconic övertygar med smarta funktioner som
föraren, arbetslaget och andra trafikanter kan dra nytta av.

Produktfördelar

Direct-Vision.

Tack vare den låga sätespositionen och DirectVision-förarhytten möjliggör eEconic en förutseende körning i ögonhöjd.

eEconic är perfekt lämpad för användning i stadstrafik. Det unika Low-Entry-konceptet ger en rad övertygande fördelar. Den viktigaste: förarhytten med panoramaruta för fri sikt.

 • DirectVision-förarhytt för bästa möjliga sikt
 • Låg förarposition för direkt ögonkontakt
 • Vikdörr med glas ända till golvet på passagerarsidan för fri sikt mot gående
 • Spegelsystem för utökat synfält i arbetsområde och döda vinkeln
 • Dödvinkelkamerasystem

Full överblick.

Den låga sätespositionen placerar föraren i ögonhöjd med övriga trafikanter. Och den som ser mer reagerar snabbare. Dessutom kan föraren kommunicera direkt med andra trafikanter via ögonkontakt. Det är en fördel som kan vara avgörande i hektisk trafik, jämfört med klassiska lastbilar.

Alltid i ögonhöjd.

DirectVision-hytten ger föraren direkt ögonkontakt med cyklister och fotgängare i korsningar och köer.

5-stjärnig utmärkelse vid Themsen.

Paraplyorganisationen ”Transport for London” som sedan 2001 reglerar kraven på lastbilstrafiken i den brittiska huvudstaden, belönade Econic med fem stjärnor tack vare de omfattande säkerhetsfunktionerna.

Ta reda på mer

Ur praktisk erfarenhet, för praktisk erfarenhet.

Från förare till företagsledning: Cris Calina har uppfyllt sin dröm om ett eget företag och har precis införskaffat en ny Econic betongblandare. Eftersom han är fullständigt övertygad om fördelarna med Mercedes-Benz Special Trucks.

Ta reda på mer

Produktfördelar

Säkerhet på arbetsplatsen.

Low-Entry-koncept i eEconic ger arbetssäkerhet i varje steg.

Skyddet för arbetstagaren kommer i första hand genom sänkningen av insteget – det är lika ergonomiskt som säkert för föraren och skonar rygg och leder. eEconic utmärker sig även när det gäller ljudemission: Den helt eldrivna lastbilen är mycket tystare än vanliga lastbilar. Det gynnar både boende och arbetslag.

 • Lågt insteg via bara två steg
 • In- och utsteg via vikdörr på sidan som är vänd bort från trafiken
 • Stötdämpande helluftfjädring
 • Lyft- och sänkfunktion på fordonets båda axlar
 • Mindre buller jämfört med konventionella nyttofordon

Behaglig arbetsplats.

Det låga insteget i två steg visar på arbetsmiljöansvar och snabbar dessutom upp jobbet, framför allt vid arbete med många mellanstopp. Dessutom kan föraren tack vare den bekväma genomgången stiga in och ut på den sida som är vänd bort från trafiken – genom vikdörren som öppnas inåt. Det är praktiskt och bidrar till att undvika  olyckor. Dessutom har besättningen nytta av den bekväma ståhöjden i förarhytten.

Produktfördelar

Säkerhet.

eEconic erbjuder mer än bara sikt: översikt. Och intelligenta system för ökad säkerhet.

När det gäller förutseende körning och förebyggande åtgärder ligger eEconic ett avgörande steg före konventionella lastbilar. Det beror på den låga sätespositionen och panoramaglaset i förarhytten. Men även på att upp till tio säkerhetsassistenter finns med ombord i eEconic. Med kameror, sensorer och extra belysningssystem gör de att föraren kan koncentrera sig på det väsentliga. Ett genomtänkt säkerhetssystem skyddar dessutom högspänningskomponenterna vid en olycka.

 • Säkerhetshjälpsystem som är anpassade till varandra tillgängliga
 • Särskilt utformade för användning i stadsmiljö
 • Bildåtergivande och sensoriska system kompletterar varandra
 • Föraren avlastas i farliga situationer

Plant förarhyttsgolv.

Förarhyttens golv i eEconic är helt plant, förutom de två stegen för in- och utstigning. Det ger bekväm genomgång och säker på- och avstigning på den sida som är vänd bort från trafiken, även för föraren.

Eluppvärmd vindruta.

Förarhytten med panoramaglas och låg sätesposition ger utmärkt sikt över trafiken. Den belagda och uppvärmda Thermocontrol-vindrutan ger behagligt klimat i förarhytten och fri sikt över trafiksituationen, även vid dåliga väderförhållanden.

LED-strålkastare.

Med modern LED-teknik ger strålkastarna på eEconic bästa möjliga upplysning av vägbanan och därmed bästa möjliga siktförhållanden – vid alla tider på dygnet och även vid dåliga väderförhållanden.

Säkerhetshjälpsystemen i eEconic.

Ett omfattande paket av säkerhets- och hjälpsystem kan hjälpa föraren i eEconic att behålla överblicken i kritiska situationer.

Standardutrustningen omfattar:

 • Active Brake Assist 5
 • Regn- och ljussensor
 • Kurshållningsassistent

Som tillval finns:

 • Dödvinkelkamerasystem
 • Dödvinkelassistent på högersidan
 • Adaptiv farthållare
 • Hastighetsbegränsning vid backning
 • Automatisk aktivering av varningsblinkers
 • Arbetsstrålkastare
 • Förberedelse för backassistent
 • Förberedelse för markbelysning för påbyggnation

Övervaka och reagera.

1    Dödvinkelkamerasystem
2    Dödvinkelassistent
3    Förberedelse för backassistent
4    Active Brake Assist
5    Adaptiv farthållare

Blå    Bildsystem
Röd      Sensoriska system

Vill du ha mer information?
 1. News abonnieren
 2. Facebook
 3. Instagram
 4. LinkedIn
 5. YouTube

Alla säkerhetshjälpsystem i detalj.

Dödvinkelkamerasystem*.

Dödvinkelkamerasystemet* visar på en ergonomiskt placerad bildskärm exakt de bilder av bilens omgivning som är viktiga för den aktuella körsituationen . På så sätt har föraren koll på allt som är relevant vid backning, rangering och svängning.

Ta reda på mer

Dödvinkelassistent*.

Dödvinkelassistenten* kan upptäcka personer på passagerarsidan och varna föraren med en ljussignal. Om föraren ändå svänger mot den detekterade personen ljuder en varningssignal. För säker och stressfri körning.

Ta reda på mer

Adaptiv farthållare*.

Den adaptiva farthållaren* kontrollerar avståndet till framförvarande fordon och anpassar automatiskt eEconics hastighet.

Ta reda på mer

Active Brake Assist 5.

Active Brake Assist 5 (ABA 5) från Mercedes-Benz kan hjälpa eEconic-föraren i kritiska situationer** – med effektiva varningssignaler och även automatisk full inbromsning. Och det är standard från fabrik i alla nya eEconic.

Ta reda på mer

Kurshållningsassistent

Kurshållningsassistenten uppmärksammar föraren om bilen oavsiktligt lämnar sitt körfält.

Ta reda på mer

Regn- och ljussensor

Ta reda på mer

Arbetsstrålkastare*

Ta reda på mer

Varningsblinkers som aktiveras automatiskt*.

Ta reda på mer

Hastighetsbegränsning vid backning*.

Ta reda på mer

Förberedelse för backhjälp*.

Ta reda på mer

Förberedelse för markbelysning för påbyggnad*.

Ta reda på mer

* Extrautrustning
** Inom systemgränserna och inom de fysikaliska gränserna kan systemet reagera på stillastående och rörliga objekt samt på fotgängare som rör sig genom att bromsa in helt eller delvis. Föraren är även i dessa trafiksituationer fortfarande fullt ansvarig för säker körning av fordonet.

Produktfördelar

Ergonomi.

För alla arbetsdagar. Men inte alldagligt: genomtänkt design i förarhytten för ökad komfort.

Alla funktioner i eEconic är underställda samma mål: Att hjälpa föraren och göra en ansträngande arbetsdag så behaglig som möjligt. Hit räknas bland annat den bekväma ståhöjden i förarhytten och den fjädrade komfortstolen. Den effektiva klimatanläggningen ger behaglig temperatur i alla väder, och Thermocontrol-vindrutan ger alltid god sikt.

 • Bekväm ståhöjd i förarhytten
 • Lågt insteg
 • Luftfjädrade komfortstolar
 • Intuitiv manövrering
 • Generösa förvaringsutrymmen
 • Effektiv klimatanläggning
 • Thermocontrol-vindruta

Intuitiv och multimedial.

Förarplatsen har vidareutvecklats. Den är nu helt uppkopplad och ännu enklare att använda. Den moderna och högupplösta, intuitiva färgdisplayen i eEconic ger en översiktsbild av all information om körning och fordon. På så sätt får föraren all viktig information, t.ex. om batteriernas laddningsnivå, återstående räckvidd samt aktuell och genomsnittlig energiförbrukning.

Med blicken framåt.

I multimediaförarplatsen kan föraren snabbt uppfatta all viktig fordonsinformation. Centralt placerade indikeringar för bildåtergivande säkerhetssystem (tillval) ger dessutom översikt av kamerabilderna runt bilen. Thermocontrol-vindrutan ger bra sikt även i svåra väderförhållanden.

Plats för produktivitet.

Oavsett vad du har för planer med eEconic ger den rymliga förarhytten stor rörelsefrihet och skapar de bästa arbetsförhållanden tack vare genomtänkt design. Här finns plats för upp till tre passagerare beroende på användningsområde. Idealisk för frekventa stopp: Vid start stängs vikdörren på passagerarsidan automatiskt. Beroende på användningsområde kan även en sidohängd dörr monteras.

Här ryms helt enkelt allt.

Två låsbara förvaringsfack ger besättningen tillräckligt med stuvutrymme. Extra förvaringsfack samt flask- och mugghållare i instrumentpanelen ger dessutom plats åt personliga föremål eller verktyg.

Custom Tailored Trucks Individualisering i tillverkarkvalitet.

Låg eller hög förarhytt, diesel- eller elmotor, fyra olika axelvarianter och axelavstånd från 3 450 till 5 700 mm: Därmed är Econic perfekt anpassad för olika branscher och uppgifter. Men det vore inte en Mercedes-Benz-lastbil om den inte gick ett steg längre för särskilda krav. Förutom storskalig produktion i beprövad kvalitet hör komplexa ombyggnader och individuella lösningar till vardagen hos Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT): från flyttning av enskilda komponenter till mycket komplex axelombyggnad. Du får en konstruktion på serienivå – helt efter dina behov.

Ta reda på mer

 

Produktfördelar

Helt eldriven

Från motoreffekt till laddningstid är den helt eldrivna eEconic genomtänkt på ett ansvarsfullt sätt.

E-Achse eller batteri: Elkomponenterna i eEconic är exakt anpassade till kraven och förhållandena vid avfallshantering. Det innebär värdefulla fördelar vid användningen – till exempel att drivlinans upplevda ljudnivå halveras vid fullgaskörning.

 • E-Achse med två integrerade elmotorer och tvåväxlad växellåda
 • 3 batteripaket
 • Räckvidd upp till 100/150 km*
 • Max. laddeffekt på 160 kW
 • Installerad batterikapacitet på 336 kWh**
 • Laddningstid på ca 75 min (20–80 % under optimala förhållanden)***
 • Max. motoreffekt på 400 kW
 • Max. hastighet på 89 km/h

* Angiven räckvidd är preliminär och har baserats på ett internt simuleringsverktyg med antagande av optimala förhållanden, bland annat med 3 nya batteripaket efter förkonditionering i delvis lastat tillstånd i kommunal sophämtning (VECTO Municipal Cycle upp till 100 km) resp. vid blandad sopinsamling (blandad körning från VECTO Municipal Cycle, VECTO Regional Delivery och VECTO Urban Delivery Cycle upp till 150 km) vid 20 °C yttertemperatur och kan avvika från de värden som fastställs i förordning (EU) 2017/2400. Den faktiska räckvidden är bland annat till stor del beroende på köregenskaper, användningsprofil och typ av påbyggnad.

** Nominell kapacitet för ett nytt batteri baserat på internt definierade villkor. Den kan variera beroende på användningsfall och omgivningsförhållanden.

*** eEconic kan laddas med upp till 160 kW: De tre batteripaketen behöver lite mer än en timme för att laddas från 20 till 80 % vid en vanlig liktröms snabbladdningsstation med 400 A laddström, baserat på internt fastställda erfarenhetsvärden och under optimala förhållanden, bland annat en omgivningstemperatur på 20 °C.

 1. News abonnieren
 2. Facebook
 3. Instagram
 4. LinkedIn
 5. YouTube

Redo för sophämtningsrundan.

Med en tillåten totalvikt på 27 t är eEconic först ut på marknaden med hjulformeln 6x2/ NLA i konfiguration som sopbil. I framtiden ska den som sopbil kunna täcka in den stora majoriteten av Econics typiska sophämtningsrundor utan mellanladdning – lokalt CO2-neutral och tystgående. Precis som på eActros är den tekniska kärnan drivenheten: en e-Achse med två integrerade elmotorer och tvåväxlad växellåda. eEconic-serien är utrustad med tre batteripaket, vardera med en energinivå på ca 105 kWh. Det motsvarar ungefär energiinnehållet i ett nytt batteripaket inklusive säkerhets- och prestandabegränsningar för upprätthållande av systemets drift.

De båda vätskekylda motorerna levererar kontinuerlig effekt på 330 kW och en toppeffekt på 400 kW. Dessutom kan elektrisk energi återvinnas vid ett förutseende körsätt genom regenerering – en stor fördel, särskilt vid stop-and-go-körning i samband med sophämtning.

Elektrisk drivteknik.

Med ePowertrain har eEconic en högre motorverkningsgrad med energiåtervinning vid bromsning jämfört med konventionell dieseldrift: perfekt för stop-and-go i kommunal användning. Den lokalt utsläppsfria drivningen möjliggör fri körning i alla miljözoner – och detta så tyst att eEconic i många fall även får arbeta nattetid. Stilleståndstiden för laddning kan planeras in perfekt med depåbesöken. Med effekt upp till 160 kW laddas batterierna från 20 till 80 % på lite mer än en timme.***

Kraftfull e-Achse.

Översikt över alla komponenter och prestanda.

Vill du veta mer?

Mekaniskt kraftuttag för enklare anslutning.

Det mekaniska kraftuttaget eWorX från ZF gör det ännu enklare för påbyggare att utrusta eEconic med sina påbyggnader. Det elektrifierade kraftuttaget fungerar som länk mellan påbyggnaden och eEconic, till vilken påbyggnadens hydraulpump kan anslutas direkt. Kraftuttaget är färdigmonterat i stående utförande bakom förarhytten på fordonets högra sida och levereras kontrollerat från fabrik.

Tekniska data (vid 100 % laddningsnivå):

 • Kontinuerlig effekt på 33 kW
 • Toppeffekt på 58 kW (60 s)
 • Nominellt varvtal på 2.000 min-1
 • Max. varvtal på 4.000 min-1
 • Rotationsriktning: Vänsterroterande (sett mot motoraxeln)

Mercedes-Benz eActros.

När det gäller fordonsarkitekturen drar eEconic nytta av Daimler Trucks globala plattformsstrategi: Låggolvslastbilen bygger på eActros för tung distributionstrafik, som hade sin digitala världspremiär i slutet av juni 2021. På så sätt är de centrala tekniska specifikationerna för eEconic i stort sett identiska med dem för eActros.

Produktfördelar

e-ekosystem.

Vårt Mercedes-Benz-löfte: Vi lämnar dig inte ensam. Vårt e-ekosystem erbjuder tjänster från rådgivning till drift.

Övergången till eldrivna lastbilar innebär mer än bara ny drivning. Vi ger dig omfattande stöd redan från början – från rådgivning till uppbyggnad av passande laddinfrastruktur och underhåll. Som ägare av en eEconic kan du dra nytta av tjänster som exempelvis anslutning till en digital vagnparksadministration.

 • Individuell rådgivning från köp till underhåll
 • Passande laddinfrastruktur och tillhörande laddningshantering för din användning
 • eConnectivity-lösningar för toppmodern vagnparkshantering

eEconics e-ekosystem i översikt.

Klicka på punkterna för att läsa mer om våra eMobility-tjänster.

SVG Map

e-Truck Consulting

1

Innan vi går in i världen av e-mobilitet väntar intensiv rådgivning. Våra experter analyserar det individuella användningsscenariot och genomför en ruttanalys. För varje kund görs en exakt beräkning av den totala ägandekostnaden (TCO) jämfört med andra drivningsvarianter. Vi hjälper dig också att hitta lämpliga subventioner.

Vill du veta mer?

Rådgivning om laddinfrastruktur

2

En avpassad laddinfrastruktur i depån är en förutsättning för smidig övergång till elmobilitet. Tillsammans med utvalda partner ger vi dig goda råd i valet av rätt laddstolpe för det aktuella användningsfallet samt vilken infrastruktur som är lämplig för platsen. Beroende på användningen skapar vi individuella laddscenarier och hjälper dig med planering och ansökan. Redan innan du köper din eEconic kan du dra nytta av kompetent rådgivning kring installationen av infrastruktur.

e-Utbildning

3

Ny teknik kräver nya praktiska kunskaper och expertis. För att du redan från början ska lära känna alla aspekter av elmobiliteten har vi ett omfattande utbildningsutbud för förare, vagnparkschefer och verkstadspersonal.

e-Truck Service

4

Hos Mercedes-Benz många servicepartner är eEconic alltid i goda händer. Specialutbildad personal utför rutinerat de förestående underhållsuppgifterna. Dessutom kommer våra mobila serviceteam förbi direkt vid nödfall. Och med vår digitala tjänst "MB Uptime" blir planeringen av verkstadsbesöket ännu effektivare.

Batteriåteranvändning

5

Batterier förlorar sin kapacitet med åren. Men för oss är de allt annat än gammalt skrot. Vi arbetar på lösningar som gör att gamla batterier kan återanvändas.

e-Connectivity

6

Vi kopplar samman eEconic med Mercedes-Benz Uptime och andra Fleetboard-tjänster som är anpassade till eTrucks och laddningshantering. Vagnparkschefen kan inte bara när som helst hantera alla relevanta fordonsdata centralt, utan även planera servicetider och i ett tidigt skede och förhindra skador på bilen tack vare intelligenta analysverktyg.

Batteriskötsel

7

Vi ser till att batteriet i eEconic förblir kraftfullt och har god räckvidd. Hit räknas en exakt övervakning av batteriets hälsotillstånd (SoH). Med hjälp av dessa mätdata har du alltid koll på batteriets status via tjänsten MB Uptime. 

e-Truck finansiering

8

En grön vagnpark lönar sig – med rätt finansiering lägger vi i rätt växel redan från början. Hit räknas finansieringen av bil och laddinfrastruktur samt garanti- och servicepaket för ökad planeringssäkerhet. Självklart ger vi dig också råd om aktuella finansieringsmöjligheter vid byte till batteridrivna drivenheter.

e-Connectivity.

En effektiv lösning för varje behov: Telematikapplikationerna från FleetBoard kan kombineras individuellt och möjliggör ett intelligent nätverk av information. För eEconic finns olika digitala tjänster.

Mapping, körregistrering och Track & Trace

Reagera alltid snabbt på trafikhändelser genom att ha koll på fordonspositioner, rutter, aktuell trafikinformation och statusen för dina körningar, uppdaterade var 30:e sekund.

Med hjälp av räckviddsvisningen kan du kontrollera att dina körningar är genomförbara vid ändrade trafikförhållanden och planera flexibelt, till exempel vid kösituationer.

Charge Management

Integrera laddningsaktiviteterna i de dagliga processerna genom att definiera sluttiden för en laddning och önskad laddningsnivå för målbatteriet. Skaffa full insyn i laddningens varaktighet, nuvarande effekt och överförd energi.

Fjärrstyrning av laddningsstationer via portalen sparar tid och resurser och ser till att fordonen är laddade och redo när de ska användas.

Loggbok

Med hjälp av historiken för vagnparkens aktiviteter – till exempel körning, laddning och stilleståndstider – kan du identifiera optimeringspotentialen i verksamheten och maximera utnyttjandet av alla fordon.

En översikt över alla fel som uppstått, inklusive feltyper, hjälper dig att utveckla en känsla för sambandet mellan batteriets laddningsnivå, räckvidden och arbetsuppgifterna för fordonen, samt integrera den nya tekniken i verksamheten så snabbt som möjligt.

Mercedes-Benz Uptime*

Med Mercedes-Benz Uptime säkerställer du maximala planeringsmöjligheter och effektivitet för verkstadsbesöken genom intelligent sammankoppling av bilen, Mercedes-Benz Service och ditt avfallshanteringsföretag.

Uptime-algoritmen informerar om batteriets återstående nominella kapacitet och kontrollerar hela tiden alla delar av drivlinan med avseende på avvikelser, för att i god tid meddela dig om nödvändiga reparationer och underhåll.

* Endast tillgänglig ihop med serviceavtal

Vill du veta mer?

e-Truck Consulting.

För att hjälpa kunderna i varje steg av övergången till e-mobilitet bäddar vi in eEconic – liksom även eActros – i ett ekosystem som omfattar rådgivnings- och serviceerbjudanden samt digitala lösningar för hög fordonsanvändning och optimering av totalkostnaderna. Till exempel ska en maximalt realistisk och meningsfull användningsprofil för eldrivna lastbilar beräknas för den aktuella kunden med hjälp av befintliga körsträckor.

Utöver elektrifieringen av depån ingår även, enligt kundens önskemål, alla frågor om planering, ansökningar och implementering kring laddinfrastrukturen samt nätanslutning – vi har ingått ett strategiskt partnerskap med Siemens Smart Infrastructure, ENGIE och EVBox Group för detta ändamål. Om så önskas kan vi även hjälpa till att identifiera möjliga offentliga stöd för infrastruktur och fordon.

"Våra kunder ska få allt från samma leverantör."

Laddning istället för tankning, annan hantering, ny teknik – den som intresserar sig för en eTruck kommer i många avseenden in på ny mark. Här kommer eConsulting-teamet från Mercedes-Benz Trucks in, som underlättar för kunderna att ta sig in i elmobiliteten. I intervjun berättar Angelika Wetzel från eConsulting Team och eEconics produktchef Linda Fritzenwanker bland annat varför ingen rådgivning är den andra lik.

Ta reda på mer

Produktfördelar

Hållbarhet.

Fram till 2050 kommer vi att ställa om Daimler Trucks & Buses helt till CO2-neutrala transportlösningar.

Vi tycker att hållbar mobilitet är en lysande idé. För att vi vill skydda klimatet – tillsammans med våra partner och kunder. Vår tids utmaningar kan nämligen bara lösas genom samarbete. Och genom konsekvent nytänkande. Daimler Trucks & Buses har därför en hållbar företagsstrategi och ambitionen att fram till 2039 endast erbjuda nya fordon i Europa, Japan och Nordamerika som är CO2-neutrala under körning ("tank-to-wheel"). CO2-neutrala transporter på vägarna fram till 2050 är det ultimata målet.

 • Fram till 2039 erbjuds endast nya fordon i Europa, Japan och Nordamerika som är CO2-neutrala
 • CO2-neutrala transporter på vägarna fram till 2050
 • Förutom på batteriteknik satsar Mercedes-Benz även på bränslecellsteknik för långdistanslastbilar

* De bilar som visas är prototyper som inte motsvarar den slutliga serieversionen.

Vår strategi: Smidig omställning av vagnparken.

Transportsektorn har en betydande roll att spela när det gäller att minska de globala koldioxidutsläppen. Vi tar på vårt ansvar på allvar och agerar. För att skydda klimatet och samtidigt bibehålla mobiliteten för människor över hela världen.

När vi utvecklar utsläppsfria drivsystemlösningar för framtidens nyttofordon tänker vi i många riktningar. Vårt mål är att från 2039 endast erbjuda nyttofordon i Europa, Nordamerika och Japan som är utsläppsfria under körning ("tank-to-wheel").

År 2021 startar vi serieproduktionen av batteridrivna lastbilar. Under andra halvan av årtiondet vill Daimler Trucks & Buses utöka sitt fordonsutbud med serietillverkade fordon med vätgasbaserad bränslecellsdrift.

Utforska eMobility-strategin

Vår metod: Utforma e-mobiliteten tillsammans.

Hållbara lösningar utmärker sig för oss genom att ge svar på alla frågor, från krav till drift. Och elektromobilitet är för oss mer än en ny typ av drivning.

För att göra övergången till eldrivna nyttofordon så enkel som möjligt utvecklar vi utsläppsfria lastbilar som eEconic i nära samarbete med kunder och tillverkare av påbyggnader. Det är enda sättet att skapa effektiva och skräddarsydda lösningar som är optimalt anpassade efter dina behov.

Sedan 2010 samlar Daimler Trucks erfarenheter av eldrivna lastbilar över hela världen. Eftersom vi började tidigt kan vi idag presentera konkreta lösningar. Ett exempel: eActros, som sedan två år kör i verklighetstrogen användning i kundtester i Europa.

Läs kundomdömen

Ja till Parisavtalet.

Fortskridande uppvärmning av klimatet får dramatiska konsekvenser: Kraftiga stormar, översvämningar, skogsbränder och torka blir allt vanligare – med existentiella konsekvenser.

Vi måste hålla emot. I december 2015 kom 150 länder överens om att uppnå nationella klimatmål på det internationella klimattoppmötet i Paris.

Det gemensamma uppdraget: att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till under 2 °C. Det kan bara uppnås om utsläppen av skadliga växthusgaser halveras under vart och ett av de kommande decennierna. Vi vill bidra till detta.

Read moreClose

Logisk lösning.

eEconic har utvecklats som ett helt eldrivet nyttofordon
för sophämtningsbranschen.

Användning

Avfallshantering

eEconic är ett tyst och lokalt utsläppsfritt nyttofordon som används för avfallsinsamling i städer.

Nästan alla typiska rutter för avfallsuppsamling kan täckas in med eEconic i enskiftsdrift på en enda batteriladdning. Genom fast inplanerade depåbesök kan passande laddinfrastruktur lätt ställas till förfogande. Enskiftsarbetet möjliggör skonsam laddning av batteriet över natten. På så sätt kan kommuner och företag dra nytta av billigare eltariffer nattetid. Samtidigt är fordonen väldigt effektiva att köra: Elmotorer har inte bara mycket bra dynamik vid start, utan återvinner även energi vid bromsning genom regenerering.

 • Nästan alla typiska rutter för sophämtning kan köras i ett skift på en batteriladdning
 • Nattlig laddning
 • Energiåtervinning genom regenerering vid stop-and-go

En blick in i framtiden.

"Vi måste förstå hur vi kan hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika", säger Karin Rådström. Styrelsemedlemmen i Daimler Truck AG har därför pratat med Stefan Olin, Managing Director på Urbaser A/S i Danmark om utmaningar och möjligheter när det gäller elektrifiering av kommunal logistik.

 1. News abonnieren
 2. Facebook
 3. Instagram
 4. LinkedIn
 5. YouTube

Rent och snyggt.

Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH har hittat ett svar på frågan om mer effektivitet och klimatvänlighet: den helt eldrivna eEconic. Efter de första framgångsrika testserierna är Frankfurt nu en av de städer som exklusivt testar Special Truck i avfallsinsamlingen.

Ta reda på mer

Beprövad.

Med intensiva försöksserier har utvecklingen av batteridrivna eEconic konsekvent drivits framåt för kommunal användning. Testingenjörernas fokus har legat på att genomföra tester som rör fordonets säkerhet, prestanda och hållbarhet.

Ta reda på mer

 1. News abonnieren
 2. Facebook
 3. Instagram
 4. LinkedIn
 5. YouTube

En stark gemenskap.

Oavsett om det gäller inköp eller eftermarknad:
Vi lämnar dig aldrig i sticket.

Tjänster

Flexibilitet som ger spelrum.

Finansieringstjänster från Mercedes-Benz Bank lönar sig för dig.

Våra skräddarsydda finansieringstjänster gör din bokföring flexibel. Tillsammans med Mercedes-Benz Bank och Daimler Truck-partner erbjuder vi skräddarsydda tjänsteerbjudanden som leasing, finansiering, garantiförlängningar, mobilitetskoncept och hyrbilar. Du kan få mer information hos din auktoriserade Daimler Truck-partner.

Allt från en källa.

Förutom omfattande produktpaket med enskilda valfria byggstenar får kunderna fordon, finansiering och försäkring från en och samma leverantör hos sin Mercedes-Benz-partner. Fördelarna är korta avstånd, tidsbesparing och samordnade tjänster. Dessutom tillkommer förmånliga villkor och konsumentvänliga allmänna villkor. Så att du alltid kan vara mobil och flexibel.

Ta reda på mer

Vårt kvalitetslöfte.

Tillverkat på världens största monteringsfabrik för lastbilar i Wörth:
Econic uppfyller nyttofordonsbranschens
höga kvalitetsstandarder.

Varumärkeslöfte

Alltid redo.

Som världsledande inom medeltunga och tunga lastbilar sätter Mercedes-Benz upp ambitiösa mål: Standarder definierar kvalitet och tillförlitlighet. De över 11.000 medarbetarna på den moderna och miljövänliga anläggningen i Wörth lever upp till detta krav. Sedan 1963 har mer än tre miljoner nyttofordon tillverkats här. Förutom de så kallade A-modellserierna Actros, Arocs, Antos och Atego utvecklar och tillverkar även Mercedes-Benz Special Trucks samtliga fordon här – med många identiska komponenter. Vagnparken omfattar Unimog redskapsbärare, terränggående Unimog, Econic och Zetros. Alla modellserierna genomgår samma ultrastränga test- och testcykler som volymmodeller. Passionen för nyttofordon sammanfattar mottot för fabrikspersonalen: “Vi strävar efter att bli lite bättre varje dag för att hålla vårt varumärkeslöfte till våra kunder: Trucks you can trust.“

Samarbete med påbyggare.

Värdefulla partnerskap.

Mercedes-Benz har i flera årtionden arbetat nära tillsammans med internationella utrustningstillverkare och påbyggare och förenar erfarenhet och kompetens från specialister med fackkunskaper hos kompetenta partner. Bästa förutsättningar för passande systemlösningar.